Вітаю Вас, Гість

Персональний склад консультантів ПМПК:

Антецька Ірина Олександрівна - завідувач консультації 

Лаврентьєва Людмила Петрівна  - лікар-психіатр

Григорійчук Ігор Іванович - лікар-невропатолог

Мельник Наталія Володимирівна - лікар-педіатр

Пазенюк Татьяна Миколаївна - дефектолог

Пушкаренко Світлана Миколаївна - психолог 


Перелік документів,
необхідних для діагностичного обстеження на ПМПК

1. Свідоцтво про народження дитини

2. Картка стану здоров’я і розвитку дитини

 • розгорнуті відповіді на п. 1-7 розділу "Загальні відомості про дитину";
 • повний опис п. 1-8 розділу медичних висновків. У цьому розділі кожен лікар завіряє підпис особистою печаткою.
 • розгорнуті дані логопедичного, результати психологічного обстеження та розгорнуту характеристику із загальноосвітнього навчального закладу (з основних навчальних предметів) чи дошкільного навчального закладу, у якому перебуває дитина. Класний керівник (вихователь) завіряє підпис печаткою закладу та вказує дату написання характеристики

3. Амбулаторна медична картка

4. Якщо дитина тривалий час перебуває на обліку у лікарні або лікувалась у стаціонарі, потрібно мати виписку (епікриз) з установи, де лікувалась дитина

5. При собі мати попередній витяг з протоколу діагностичного засідання обласної ПМПК. Якщо дитина обстежувалась районною (міською) ПМПК за місцем проживання, додається копія протоколу, оригінал витягу з протоколу діагностичного засідання районною (міською) ПМПК і копію Картки стану здоров’я і розвитку дитини.

6. Обстеження дітей і підлітків здійснюється лише у присутності батьків, або осіб, які їх замінюють, за заявою батьків в присутності представника закладу освіти, спеціаліста відділу освіти; (паспорт батьків)

7. Зошити з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків.

 


 

 

До відома батьків


Відповідно до п. 4.2 Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації

 

 

Психолого-педагогічне вивчення дитини в психолого-медико-педагогічній консультації здійснюється тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності таких документів:

 

 • паспортів батьків;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • Картки стану здоров’я і розвитку дитини;
 • "Історії розвитку дитини" (форма 112/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)");
 • "Індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда", затвердженої наказом МОЗ України від 08.10.2007 № 623 "Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання", зареєстрованим в Міністерстві юстиції 19.10.2007 за № 1197/14464, якщо дитина інвалід;
 • зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;
 • висновків шкільної психолого-медико-педагогічної комісії про динаміку та якість засвоєння знань дитиною під час випробувального навчання (якщо таке було);
 • документів про додаткові обстеження дитини (якщо такі є);
 • витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (для проходження вивчення в центральній консультації);
 • письмової згоди батьків або осіб, які їх замінюють, щодо надання дозволу на обробку персональних даних дитини, отриманих у процесі психолого-педагогічного вивчення, відповідно до цілей цього Положення.

 


 

ГРАФІК

засідань Чемеровецької районної

психолого-медико-педагогічної консультації на 2014-2015 рік

Число Місяць
1 10 вересень
2 15 жовтень
3 4 листопад
4 19 грудень
5 6 січень
6 12 лютий
7 3 березень
8 24 квітень
9 5 травень
10 10 серпень

ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


Реформа освіти в Україні покликала до життя й реформи в спеціальній освіті дітей з особливими потребами. У нашому суспільстві є різні категорії маленьких громадян, певна частина яких мають проблеми, пов'язані зі здоров'ям і розвитком. І, нажаль, на сьогодні кількість дітей, які потребують корекційно-реабілітаційної роботи, соціальної адаптації зростає.

Конституція України, Закон України "Про освіту" гарантують усім дітям право на освіту, отже і можливість реалізувати це право в усіх державних навчальних закладах належно від статі, раси, національності, соціального та майнового стану, стану здоров'я, місця проживання та інших чинників.

Діти з особливими потребами мають право задовольняти свої потреби так само, як і всі інші члени суспільства.

Сьогодні, ми часто вживаємо новий термін інклюзивна освіта, що передбачає особистісно-орієнтовані підходи, методи навчання для кожної дитини, з урахуванням її особливостей, здібностей, психофізіологічних порушень. Тому хотілося б процитувати думку Нормана Кунка: "Коли інклюзивне навчання буде повністю опановано, ми зможемо відмовитися від ідеї, що всі діти для того, щоб приносити користь суспільству, мають бути схожими один на одного. Замість цього будемо шукати і підтримувати таланти властиві всім людям. Ми починаємо розглядати нетипові способи, щоб виховати корисних членів суспільства, і в процесі цієї роботи ми зможемо дати всім дітям відчуття, що вони потрібні".

 • Що ж дає інклюзивна освіта дитині з особливими потребами?;
 • Перебування в групі зі здоровими ровесниками дає дитині з вадами можливість розвивати відповідно її віку комунікативні та соціальні навички;
 • Що до інтелектуального розвитку - заняття з залучення дітей з особливими потребами сприяють концентрації уваги дітей, посилення їхньої мотивації до навчання;
 • Досвід успішного перебування в інклюзивній групі є добрим підґрунтям для подальшого освітнього залучення та підвищення кваліфікації протягом усього життя.

Діти з особливими потребами можуть брати участь у різноманітних громадських програмах, які допомагають їм оволодіти вмінням, необхідними для успішного самостійного життя в суспільстві.

Перший етап залучення дітей з особливостями психофізичного розвитку до загально-освтінього простору здійснюється у дошкільному навчальному закладі.

Головним завданням освітнього процесу в реабілітаційних та інклюзивних групах є особистісний розвиток, активізація внутрішнього потенціалу дітей, залучення їх до співтворчості з педагогами та ровесниками. Розвиток дитини як суб'єкта освітньої діяльності (активної, ініціативної, відповідальної).

Метою організації роботи в інклюзивних та реабілітаційних групах дошкільних навчальних закладів є:

1. Залучення дітей з особливостями психофізичного розвитку до дошкільної освіти.

2. Виконання індивідуальної фізкультурно-оздоровчої програми з даною категорією дітей.

3. Сприяння соціальній адаптації дітей з особливими потребами психофізичного розвитку, введення їх у колектив однолітків.

4. Оволодіння дітьми необхідними навичками спілкування з однолітками та дорослими.

5. Допомога родинам у виконанні індивідуальних оздоровчих програм.

6. Сприяння пізнавальному та особистісному розвитку, готовності до взаємодії з навколишнім світом. Створення умов для виконання певних дидактичних завдань.

Навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку не повинно обмежуватись організацією навчально-виховного процесу в дошкільному закладі. Важливо, щоб дитина могла і вдома здобувати і водночас вдосконалення власні знання. Тому батьки повинні ознайомитись з програмою навчання своєї дитини, знати, яка мета окремих елементів даної програми, її загальний напрямок і принципи. Мова не йде про те, щоб батьки брали на себе роль вихователя, заміняли або виручили його. Однак варто аби вихователі і батьки однаково ставилися до бажань дитини, допомагали їй почуватися безпечно. Співпраця вихователя з батьками збільшує шанси на те, щоб дитина краще користувалася вміннями і навичками, способами діяльності, якими оволоділа в ДНЗ.

Також потрібна систематична співпраця людей, які забезпечують виконання програми. Цьому сприяють регулярні зустрічі батьків, вихователів, логопеда, музичного керівника, психолога, інструктора з фізкультури, реабілітолога - всіх реалізаторів програми.

Процес залучення надає дітям та їх сім'ям широкі можливості для вибору, сприяє повному розкриттю дитячого потенціалу, навчає розуміти і поважати людську індивідуальність. Саме в такому довкіллі, де вся увага сконцентрована на діяльність дітей, де поважають і задовольняють індивідуальні потреби, можуть ефективно навчатися і здорові діти, і діти з різними вадами і специфічними потребами.

Діти-інваліди, залучені до звичайного життя, стають повноцінними членами суспільства і часто не лише потребують підтримки громади, а й, навпаки роблять свій внесок у загальну справу.

Суспільство багато втрачає якщо певна його частина не залучена до активного і продуктивного життя. Діти, які граються і навчаються у групах залучення, стають компетентними, незалежними, працьовитими людьми, завжди готовими прийти на допомогу іншим.

Консультацію щодо раннього розвитку дитини, створення необхідних для неї умов, за необхідності - і допомогу, можна одержати у психолого-медико-психолоіїчних консультаціях. Для цього батькам не потрібно жодних направлень і дозволів. Вони можуть відвідати ПМПК з власної ініціативи. Чим раніше дитина одержить необхідну допомогу (педагогічну, психологічну, медичну), тим легше буде структура її дефекту, тим краще вона розвиватиметься. Важливо, щоб і вихователі дошкільних закладів вчасно помічали проблеми поведінки дітей, труднощі у навчанні і радили батькам відвідати спеціалістів ПМПК. Саме вони допоможуть визначити, що спричинило труднощі чи вади у розвитку дитини, привело до проблем шкільного навчання: порадять, які умови створити у сім ї, дитячому садку; нададуть корекційну допомогу або порадять спеціальний заклад для цього.

Приймати рішення про заклад для дитини з психофізичними вадами мають батьки разом із фахівцями ПМПК.

__________________________________________________________________________________________

Організація інклюзивного навчання

"Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти" (наказ МОН № 912 від 01.10.10 року)

"Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами  у загальноосвітніх навчальних закладах" (наказ МОН від 09.12.2010 р. № 1224)

 

"Про затвердження Порядку  організації інклюзивного навчання  у загальноосвітніх навчальних закладах " (акт Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. N 872)

 

"Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" Лист Міністерства № 1/9-384 від 18.05.12

"Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання" (Лист Міністерства 1/9-529 від 26.07.2012)

"Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах" (лист МОНмолодьспорт від 02.04.2012 р. № 1/9-245)

"Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України"(наказ Міністерства освіти і науки від 28.12.2006 № 864)

 

"Положення про  центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" (спільний наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 № 623/61)

Навчальні програми та рекомендації 

 

Для дітей з затримкою психічного розвитку:

 1.  Іноземна мова (англійська) 5 – 9 клас
 2. Історія України та всесвітня історія 5-9 класи
 3. Математика 5 – 9 класи
 4. Природознавство 5 - 9 класи
 5. Українська мова 5-9 класи
 6. Фізика для 7-9 класи
 7. Програми 1-4 класи
 8. Програми 5-9 класи

Фізична культура;
Історія України, Всесвітня історія, Правознавство;
Математика, Алгебра, Геометрія, Фізика;
Музичне мистецтво,Образотворче мистецтво, Художня культура;
Природознавство, Біологія, Географія;
Українська мова, Зарубіжна література;
Хімія, Основи здоров`я;
Українська література, Англійська мова;

Для розумово відсталих дітей

 1. Географія 6-9 класи
 2. Основи християнської єтики 1-4, 7-11 класи
 3. Математика 5-10 класи
 4. Образотворче (візуальне) мистецтво 5 – 6 класи
 5. Методичні рекомендації з тематичним плануванням до вивчення навчальних предметів у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей
 6. Основи Здоров'я 5-10 класи
 7. Природознавство 6 - 9 класи
 8. Соціально-побутове орієнтування 5-10 класи
 9. Трудове навчання 4-10 класи
 10. Фізика і побутова хімія 7-9 класи
 11. Історія 7-9 клас
 12. Українська мова та література 5-9 клас
для розумово відсталих учнів - читання (з навчанням мовами національних меншин), для 5 - 10 класів 
для розумово відсталих дітей - математика, фізика і хімія у побуті, для 5-10 класів 
для розумово відсталих учнів - Я і Україна, природознавство, географія, основи здоров'я, образотворче мистецтво, для 5-10 класів 
для розумово відсталих учнів - Трудове навчання: "Швейна справа","Квітникарство", для 5- 10 класів; 
для розумово відсталих учнів - Соціально-побутове орієнтування, для 5- 10 класів; 
для розумово відсталих учнів -з російської мови з навчанням мовами національних меншин, для 5 - 10 класів 
для розумово відсталих дітей "Виховна робота"для 5 - 10 класів. 

Програми для дітей з вадами опорно-рухового апарату

Для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату :

 1. Навчальні програми 2014 рок

Для розумово відсталих дітей:

 1. Навчальні програми 2014 року

Для дітей з вадами слуху:

 1. Навчальні програми 2014 року

Для дітей з вадами зору:

 1. Навчальні програми 2014 року

 Для дітей з затримкою психічного розвитку:

 1. Навчальні програми 2014 року
 
Навчальні плани 
- Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова ланка) Наказ МОН від 03.11.2004 р. № 849 
- Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (ІІІ ступінь) Наказ МОН України від 02.11.2004р. № 842 
- Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (ІІ ступінь) Наказ МОН України від 14.05.2007р. № 380
 
Наказ від 26.08.2008 №778 Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів

Категорії оцінювання досягнень учнів, які навчаються за програмою спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів

Методичні рекомендації щодо організації та проведення індивідуального навчання вдома учнів, які мають вади у психічному чи фізичному розвитку
 

 

САЙТИ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

"Єдність дітей”http://www.kidsunity.org/
Портал для дітей з обмеженими можливостями та їхнії баткьів. Містить статті та книги з проблем виховання, навчання реабілітації дітей з обмеженими можливостями.
 
"Особливе дитинство”http://www.osoboedetstvo.ru/
Сайт присвячений проблемам дітей з особливими потребами. Розділи: права, книги, історії дітей, форум.
 
"Дефектолог”http://www.defectolog.ru
Сайт для батьків, які хочуть знати більше про розвиток своєї дитини. На сайті можна дізнатися про вікові норми розвитку дитини до 7 років, знайти рекомендації дефектолога, логопеда, психолога з багатьох питань, ознайомитися з розвивальними іграми, поспілкуватися на форумі.

"Дорога в світ”http://www.dorogavmir.ru/
Сайт міжрегіональної суспільної організації допомоги дітям з особливостями психомовленнєвого розвитку та їх сім’ям.

"Джерела”http://www.djerela.kiev.ua/

Сайт благодійного товариства допомоги інвалідам та особам з інтелектуальною недостатністю.

 


І. Антецька

9-12-69;   0968893656