Вітаю Вас, Гість

  Провідну роль у розвитку системи загальної середньої освіти відіграють інноваційні процеси, які є невід`ємною складовою розвитку науки і культури в цілому та освітньо-педагогічної теорії, зокрема. Основною формою реалізації інноваційної освітньої діяльності є педагогічні експерименти, що здійснюються на всеукраїнському, регіональному та шкільному рівнях. Інноваційний пошук освітян Хмельниччини має широкий спектр – це і духовно-моральне та екологічне виховання, і використання інформаційних технологій у навчальному процесі, інклюзивна освіта, розвивальне навчання, освітній округ та профільне навчання, Школа повного дня, Школа-родина, здоров’язбережувальні технології тощо.

    Реалізація дослідно-експериментальної та інноваційної  роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області регламентується Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р № 522 зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від 30.11.2012 р. № 1352, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 р. за № 2111/22423) та Положенням про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (наказ Міністерства освіти і науки України 20.02.2002 № 114; у редакції наказу МОН України 23.11.2009 № 1054, зареєстрованого Міністерством юстиції України 16 грудня 2009 р. № 1217/17233).