Вітаю Вас, Гість

09.09.2013

З метою популяризації пам'яток культурної спадщини України і країн Європи, реалізації спільного проекту Європейської Комісії та Ради Європи щодо проведення Днів Європейської спадщини та Дня європейських мов в навчальних закладах проводяться відповідні заходи. Обов'язковим є ознайомлення з об'єктами світової спадщини ЮНЕСКО в Україні.


Список обєктів ЮНЕСКО (перейти на завантаження документу)

2013-2014 н.р.

Щиро вітаємо колег та всіх, хто причетний до виховання молодого покоління зі святом Першого вересня - святом знань, квітів, друзів, посмішок.

Нехай новий навчальний рік принесе у Ваші родини добробуд, гарний настрій, наснагу, мудрість і красу.


Увага! 5 клас!

Підготовка класного керівника до реалізації завдань Державних стандартів - основна мета серпневого зібрання класних керівників 5 класу. Психолого-педагогічні особливості роботи, врахування вікових особливостей п'ятикласників, взаємодія з вчителями предметниками і батьками - всі ці питання обговорювались в інтерактивній формі, затверджено відповідні методичні рекомендації.

Методичні рекомендації

секції класних керівників 5 класу

серпень 2013 року


Логіка змістово-організаційного аспекту виховної роботи у 2013-2014 навчальному році визначається Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, а також програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Пріоритетним завданням для класного керівника 5 класу є реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах, створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця, створення ситуації успіху та підтримки.

У перші тижні початку нового навчального року класний керівник має допомогти учням запам’ятати Прізвище, Ім’я, По-батькові вчителів-предметників, здійснити грамотне розсаджування дітей у класі з урахуванням їх індивідуальних особливостей, психологічної сумісності, здоров’я, побажань батьків.Варто також познайомитися з умовами проживання дитини в сім’ї, скласти відповідний акт. На загальношкільній нараді необхідно виробити єдині вимоги до учнів 5 класу.

Від класного керівника цілком залежить мікроклімат в класному колективі, тому він має бути комунікабельним і обов’язково вчитель за фахом, який викладає у даному класі.

Доцільно використовувати систему заохочень, а саме: фотографії кращих учнів, грамоти, відзнаки, подяки батькам, позитивні записи в щоденнику.

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів на уроках у першому півріччі проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.

Особливої уваги потребують питання превентивного виховання: формування негативного ставлення до протиправних дій, використання ділових та рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, утвердження здорового способу життя, впровадження учнівського самоврядування, створення демократичного правового простору та позитивного мікроклімату, психолого-педагогічна підтримка дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах (внутрішній облік, психологічний супровід, контроль за відвідуванням занять та якістю навчання, активне залучення до громадської та гурткової роботи).

Щомісячно, до 1 числа, проводити аналіз роботи з профілактики правопорушень і злочинності.

Перший тиждень кожної чверті проводити як тиждень превентивного виховання.

Пріоритетними питаннями патріотичного виховання мають бути виховання шанобливого ставлення до пам’яті про Перемогу і ветеранів Великої Вітчизняної війни. Варто започаткувати проект «В моїй родині ніхто не забутий», який завершити до 70-ї річниці Перемоги, а також активізувати діяльність волонтерських загонів «Спадкоємці Перемоги».

Обов’язковими є заходи по створенню Книги Добра, а також участь в заходах до року дитячої творчості і 90-річчя утворення Чемеровецького району.

Забезпечити залучення кожного п’ятикласника до позакласної роботи: занять в гуртках, громадських об’єднаннях, учнівського самоврядування, діяльності волонтерських загонів.

Важливим завданням є широке залучення до навчально-виховного процесу батьківської громадськості, створення так званих «Трикутників: учні, батьки, педагоги», проведення щомісячних Батьківських днів. Перед початком навчального року (1вересня) доцільно провести батьківські збори разом із дітьми. На такі збори варто запросити вчителів-предметників, розподілити обов’язки серед учнів, обрати батьківський комітет, а також роздати видрукувані на окремих аркушах «Поради батькам п’ятикласників».

З метою підвищення компетентної діяльності класних керівників необхідно створити тематичні кейси, практикувати проведення теоретичних семінарів, звітів по самоосвітній діяльності, вивчення та пропаганда ППД.

Для підвищення ефективності реалізації виховних завдань програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» доцільно спрямувати зусилля на оновлення технологічних механізмів, використання системно-функціонального підходу. З цією метою створити творчу групу класних керівників 5 класу.

Плани та зміст самоосвітньої роботи класних керівників необхідно спрямовувати на поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки та використання інноваційних технологій, активних та інтерактивних методів.

Започаткувати ведення учнями 5 класу Літопису свого класу, який допоможе класному керівнику відслідковувати розвиток учнівського колективу.

В газеті «Позиція» публікувати інформацію про кращий досвід виховної діяльності класних керівників п’ятикласників.

Провести семінар-практикум для класних керівників 5 класу на базі Закупнянської ЗОШ 1-111 ступенів.

Планування роботи на перший семестр завершити 6 вересня 2013 року.


2013-2014 навчальний рік

Вчителі художньо-естетичного циклу розпочали з обговорення основних засад викладання у 5-му класі, особливостей вивчення музичного і образотворчого мистецтва.

Методичні рекомендації секції

вчителів музичного і образотворчого мистецтва

Серпень 2013 року

1.Сучасне викладання предметів художньо-естетичного циклу ґрунтується на засадах особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених в основних нормативних документах – державних стандартах, навчальних планах, програмах.

2. Головне завдання вчителя – створити захоплюючу емоційно піднесену атмосферу,щоб кожний урок став справжнім уроком мистецтва, надихав учнів на творчість – в особистій і соціокультурній діяльності. Уроки доцільно будувати за методом емоційної драматургії, який спрямований на активізацію емоційного відношення школярів до мистецтва.

3. На новий зміст навчання переходять учні 5 класів, які навчатимуться за новою навчальною програмою «Мистецтво» (авт. Л.Масол). Програма передбачає творче ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, поурочного розподілу навчального художнього матеріалу.

4.Відповідно до нової програми рекомендовано використовувати такі підручники для 5 класу:

-«Музичне мистецтво» авт. Л.Масол, Л.Аристова, вид-во «Сиция»;

-«Образотворче мистецтво» авт. Л.Масол, О.Калініченко, вид-во «Сиция».

5. Учні 6-8 класів у 2013-2014 н.р. продовжуватимуть навчатися за програмами «Музичне мистецтво», авт.. Б.Фільц, «Образотворче мистецтво», авт..Е,Бєлкіна, вид-во «Перун», 2005.

6. Навчальна діяльність учнів може проводитись у різних формах, проте примусове виконання дітьми письмових домашніх завдань є недоцільним і несприятливим для організації творчої мистецької діяльності.

7. Порядок заповнення сторінок класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до наказу МОН від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів».

8.Основним видом домашніх завдань в основній школі з предмета «Музичне мистецтво» мають бути завдання на слухання та інтерпретацію музики в навколишньому середовищі, а також завдання творчого спрямування (придумати назву до музичного твору, продумати інструментарій для музичного супроводу твору, створити імпровізацію).

9. З предмета «Образотворче мистецтво» домашніми завданнями можуть бути спостереження за кольорами, формами, аналіз колориту, орнаментів; добір зразків зображень до теми, добір асоціативного ряду для майбутньої композиції, виконання проекту.

10. Створити банк даних «Обдарованість» та активізувати роботи з талановитими учнями мистецького спрямування (участь в МАН, конкурсах, фестивалях).

11. Провести шкільні фестивалі учнівської творчості, присвячені Року дитячої творчості.

12. Організувати роботу творчої групи з образотворчого і музичного мистецтва з проблем методичного забезпечення проведення уроків в 5 класах.

13. Активізувати роботу по створенню фольклорних колективів у всіх загальноосвітніх навчальних закладах району.

14.Удосконалити роботу гуртків декоративно-ужиткового мистецтва, а також працювати над підвищенням рівня образотворчої грамоти.

15. Завершити художньо-мистецький проект «Митці рідного краю».

16. Провести семінари-практикуми з образотворчого мистецтва на базі Івахновецької ЗОШ І-ІІ ступенів і Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, з музичного – Жердянської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Чемеровецького НВК №1.

17. Базовими навчальними закладами з проведення фестивалів дитячої творчості визначити:
Гусятинську ЗОШ І-ІІІ ст. - фольклорні колективи
Кугаєвецьку ЗОШ І-ІІІ ст. - інструментальний жанр
Летавський НВК - хореографічні колективи
Чемеровецький НВК №1 і Будинок школярів - вокальний жанр
Чемеровецький НВК №2 - драматичні колективи
Будинок школярів - лялькові колективи