Вітаю Вас, Гість

Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім'ї


З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї, та на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011р. №714 "Про затвердження примірного положення про Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім'ї" при районному методичному кабінеті створено Консультативний центр у складі:

 • Проців Г.А. - завідуюча методичним кабінетом, керівник центру
 • Пушкаренко С.М. - психолог
 • Бойко В.О. - логопед
 • Коруняк О.В. - технолог дитячого харчування
 • Загородня Н.А. - методист дошкільного виховання

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Психологічна скарбничка для батьків:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛОЖЕННЯ
про консультативний центр
для батьків або осіб, які їх замінюють
і дітей, які виховуються в умовах сім'ї

1. Загальні положення

1.1.Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім'ї (далі - Консультативний центр), організовується при навчальних закладах, що реалізують освітні програми дошкільного виховання та районних методичних кабінетах.

1.2. Консультативний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими законодавчими актами, наказами МОНмолодьспорт, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Примірним положенням.

1.3. Консультативний центр створюється для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей віком від 2 місяців до 6(7) років, які виховуються в умовах сім'ї.

1.4. Консультативний центр - це одна з форм надання допомоги сім'ї у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку.


2. Мета і завдання діяльності Консультативного центру

2.1. Мета створення Консультативного центру:

 • забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання;
 • надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї.

2.2. Головні завдання Консультативного центру:

 • надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім'ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
 • сприяння соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім'ї;
 • забезпечення взаємодії між дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

3. Організація діяльності Консультативного центру

3.1. Основні форми діяльності Консультативного центру:

 • організація лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють);
 • організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту навчального закладу.

3.2. Консультативний центр може здійснювати консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, з питань:

 • соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім'ї;
 • вікових, психофізіологічних особливості дітей;
 • психологічної готовності до навчання у школі;
 • профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім'ї;
 • організації ігрової діяльності;
 • організації харчування дітей вдома;
 • створення умов для за загартування і оздоровлення;
 • соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

3.3. Робота з батьками або особами, які їх замінюють і дітьми в Консультативному центрі проводиться підгрупами та індивідуально.

3.4. Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів Консультаційного центру: вихователя, практичного психолога, учителя-логопеда, медичного працівника та інших фахівців.

3.5. Консультування батьків або осіб, які їх замінюють, може проводитись одним або декількома спеціалістами одночасно.

Кількість спеціалістів, залучених на громадських засадах до роботи в Консультативному центрі, визначається керівником методичного кабінету управління освіти або керівником навчального закладу, на базі яких організовано його діяльність.

3.6. Для здійснення діяльності Консультативного центру необхідно ведення наступної документації:

 • журнал реєстрації звернень;
 • план та графік роботи Консультативного центру, затверджений керівником методичного кабінету управління освіти або керівником навчального закладу, на базі якого функціонує даний центр;
 • аналіз роботи за рік.

3.7. Безпосереднє керівництво Консультативним центром здійснюється керівником методичного кабінету управління освіти або керівником навчального закладу, на базі якого організовано його діяльність.