Вітаю Вас, Гість

Принципи формування структури:

· Галузевий (згідно галузей державного стандарту)

· Дотримання компетентнісного підходу

· Системний підхід

· Спрямованість елементів на досягнення результату

                                                                                   Проблема:

Створення ефективної системи інформаційної, методичної, психологічної підтримки педагогічних кадрів району через використання ресурсів технологічно-мобільного, інноваційного освітнього середовища

 

Пріоритетні напрями
науково-методичної   роботи 
Чемеровецького   райметодкабінету

 

-    орієнтація  на  євростандарти;

-    впровадження    особистісно   орієнтованих  методів   і   форм   організації навчально-виховного    процесу,    комп'ютерно-орієнтованих   технологій, відновлення пріоритетів виховання;                          

-  системний   аналіз   змісту,   форм   і   методів   освіти  Чемеровеччини  та  її результативності;

-    трансформація наукових ідей у педагогічну практику;

-  науково-методичне забезпечення розвитку освітніх установ і закладів, у першу чергу, гімназії,   ліцеїв, колегіуму;

-  розробка варіативних курсів різнопрофільного спрямування для сільської школи, підготовка навчально-методичного забезпечення цих курсів;

-    вивчення,   узагальнення   передового   педагогічного   досвіду,   методична інструментовка матеріалів щорічних районних  та  обласних виставок педагогічних ідей і  знахідок;

-  сприяння   соціалізації   педагогів   та   учнів   в   умовах   інформаційного  суспільства;

-  створення     оптимальної    системи     інформаційного     забезпечення     та  інформаційно-аналітичного обслуговування навчально-виховного процесу.

-   комплексна   реалізація   оздоровчої   функції   шкільної   освіти;   виховання навичок здорового способу життя;  генералізація та інтеграція знань на основі фундаментальних ідей, законів науки; формування в дітей і молоді цілісної наукової картини світу.


Завантажити план роботи РМК