Вітаю Вас, Гість
Освітня мережа УРАН


Загальні відомості

Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа УРАН (надалі – «Мережа УРАН») створена за рішенням Міністерства Освіти України та НАН України при підтримці університетів, інститутів Міністерства Освіти та НАН, згідно зі Спільною Постановою Президії Національної Академії наук України і Колегії Міністерства освіти України від 20 червня 1997. В основу створення мережі покладено концепцією, ухвалену міжнародною нарадою «Комп'ютерна мережа закладів вищої освіти і науки України» за участю представників Наукового відділу НАТО (24-26 квітня 1997, м. Київ) та міжнародною конференцією «Комп’ютерні мережі в вищій освіті» (26-28 травня 1997, м. Київ).

Головним призначенням мережі "УРАН" є забезпечення установ, організацій та фізичних осіб в сферах освіти, науки та культури України інформаційними послугами на основі Інтернет-технологій для реалізації професійних потреб та розвитку зазначених галузей. Такі послуги передбачають, зокрема, оперативний доступ до інформації, обмін нею, її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів телематики, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу, тощо.

Мережа «УРАН» будується за ієрархічним принципом: в кожному місті України, що є значним осередком наукової та освітньої діяльності, створюється регіональний вузол мережі на базі університету або наукової установи міста.

Функціями базової організації є:
підтримка постійних контактів з місцевими органами державної влади та науково-освітніми установами,
сприяння експлуатації мережі «УРАН» в регіоні,
активна участь в розробці проектів її розвитку,
залучення коштів для реалізації цих проектів за рахунок державного та місцевого (обласного) бюджетів, міжнародних грантів, благодійних внесків (у тому числі у вигляді гуманітарної та технічної допомоги), дотацій або субсидій з державних та недержавних цільових фондів і організацій тощо.

Головний центр керування мережі "УРАН" забезпечує основний інформаційний сервіс мережі та функціонування її бекбону. Крім того, Головний центр керування забезпечує функції регіонального вузла для користувачів Київського регіону.

Базовими організаціями Регіональних вузлів є:
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій і систем Кібернетичного центру НАНУ, м. Київ
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Національний Гірничий університет України (м. Дніпропетровськ)
Донецький національний технічний університет
Одеський національний політехнічний університет
Одеський національний університет ім. Мечникова
Національний університет "Львівська політехніка"
Таврійський національній університет ім. Вернадського (м. Сімферополь)
Запорізький національний технічний університет
Інститут біології південних морів ім. Ковалевського НАНУ (м. Севастополь)
Полтавський університет споживчої кооперації України
Вінницький національний технічний університет
Хмельницький національний університет

Перші регіональні вузли в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі та Львові були створені протягом 1997-1998 рр.

Розбудову міських волоконно-оптичних сегментів було здійснено протягом 1997-2007 років в рамках інфраструктурних грантів НАТО (NIG 971779 в 1997, NIG 975961 в 2000, NIG 978384 в 2001, NIG 981531 в 2004) і державного замовлення з боку Міністерства освіти і науки України.

Сьогодні мережа УРАН фізично об‘єднує понад 60 науково-дослідницьких та освітніх закладів (140 точок підключення) та експлуатує волоконно-оптичні мережі в 12 містах України загальною довжиною близько 200 км.

Детальніше - див. сайт мережі УРАННа виконання Указу Президента України від 4 липня 2005 року №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні, Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року №1153, «Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 року № 378, «Концепції Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 року № 202-р, «Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року №396-р, наказу Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2007 року №536 «Про затвердження заходів щодо координації і проведення процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення, навчальних комп’ютерних комплексів для закладів освіти», Програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки», затвердженої рішенням 5 сесії обласної ради від 20.12.2006 року розпочато розбудову корпоративної комп’ютерної мережі освітніх закладів (надалі-ККМ ОЗ) Хмельницької області з метою створення єдиного інформаційного простору, впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в навчальний процес і в систему управління освітніми закладами та установами. Детальніше - Див. наказ №234 від 16.05.2008 року управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації та План заходів щодо подальшого розвитку корпоративної комп’ютерної освітньої мережі Хмельницької області на 2008 рік.

Інформація
відділу освіти Білогірської райдержадміністрації про виконання Плану заходів щодо розвитку корпоративної комп’ютерної освітньої мережі Білогірського району на 2008 рік, затвердженого наказом управління освіти і науки № 234 від 16.05.2008 року.


1. Відділом освіти Білогірської РДА видано наказ від 15.09.2008 року №99 "Про підключення до корпоративної Української науково-освітньої мережі УРАН і подальший розвиток інформаційних технологій в галузі освіти Білогірського району", розроблений План заходів щодо подальшого розвитку корпоративної комп’ютерної освітньої мережі Білогірського району на 2008 рік.
2. Видано наказ від 15.09.2008 року №100 про призначення відповідальних технічних фахівців і системних адміністраторів за проведення робіт по розвитку районного сегмента корпоративної комп’ютерної мережі освітніх закладів, підключенню їх до сервера управління освіти і науки облдержадміністрації та до корпоративної Української науково – освітньої мережі УРАН з числа вчителів інформатики шкіл району.
3. Порушено клопотання перед Білогірською районною радою про виділення додатково ставки при районному методичному кабінеті для особи, яка виконуватиме обов’язки системного адміністратора та відповідального за проведення робіт по створенню районної мережі освітніх закладів, підключенню їх до сервера управління освіти і науки обласної державної адміністрації та до корпоративної Української науково – освітньої мережі УРАН з 01.01.2009 року.
4. В Програмі „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті Білогірського району на 2007-2011 роки" передбачено кошти на створення районної освітньої мережі, підключення до обласної освітньої мережі на 2008-2009 роки та на забезпечення доступу до національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі (URAN) на 2010 рік.
5. Створено шкільні локальні мережі у Білогірському НВК, Ямпільській та Хорошівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
6. Всі 14 ЗОШ І-ІІІ ступенів та Будинок творчості школярів підключені до мережі Internet. З них Білогірський НВК за технологією ADSL; Хорошівська, В’язовецька ЗОШ І-ІІІ ступенів – за технологією Dial-up та GPRS; Кащенецька, Юровецька, Сушовецька, Малоборовицька, Семенівська, Довгалівська за технологією GPRS, Ямпільська ЗОШ має супутниковий Інтернет-зв’язок. Ведеться робота по комп’ютеризації та підключенню до мережі Internet шкільних бібліотек.
8. Створені сайти відділу освіти Білогірської РДА, районного методичного кабінету та 12 ЗОШ І-ІІІ ступеня. Створені сайти поповнюються та оновлюються.
9. Наказами по школах та по відділу освіти призначено конкретних осіб від закладів освіти, які забезпечують поповнення актуальною інформацією створених сайтів. Сайт відділу освіти та РМК адмініструє Лещук І.М. – методист районного методичного кабінету.
10. Відділом освіти прийнято рішення про впровадження проекту ІР-телефонія у 2009 році (заплановано підключити відділ освіти, методкабінет та Будинок творчості школярів).
11. Налагоджено інтерактивне спілкування та електронний документообіг з управлінням освіти, ХОІППО, відділами та управліннями освіти районів і міст області за допомогою програми SKYPE.
12. Заплановано впровадження системи автоматизованого бухгалтерського обліку, документообігу на базі програмного забезпечення 1С Бухгалтерія бюджетних установ, «Канцелярія» в закладах освіти у 2009-2010 роках.

На підтримку інтернет - порталу мережі УРАН розроблені покрокові інструкції для роботи з міжнародними електронними інформаційними ресурсами порталу BIBLIO.URAN.UA
ЗАПРОШУЄМО
прийняти участь у розбудові корпоративної комп’ютерної мережі освітніх закладів (ККМ ОЗ) та УРАН в Хмельницькій області. Ваші ідеї та пропозиції важливі для впровадження інформаційних технологій та телекомунікації в освіті області.


Сторінка для пропозицій: http://www.bonevich.ru/mail.php
Сторінка для заповнення анкети: http://www.bonevich.ru/anketa.php
Сторінка зі зразками банерів: http://www.bonevich.ru/banners.html